Vorige artikelVolgend artikel  

Groningen op weg naar een Rookvrije Generatie

Grote organisaties in Groningen slaan handen ineen op weg naar een Rookvrije Generatie.

De Gemeente Groningen, FC Groningen, Hanzehogeschool Groningen, het Martini Ziekenhuisde Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Verslavingszorg Noord Nederland, het HealthyAgeing Network Northern Netherlands, SKSG en Menzis spraken zich op maandag 3 april collectief uit om op weg te gaan naar een rookvrije generatie. Zij doen dit vanuit de gedeelde ambitie dat in Groningen kinderen rookvrij moeten kunnen opgroeien. Het is uniek dat binnen een regio in Nederland organisaties zo collectief de handen ineen slaan om dit doel te bereiken.

Rookvrije initiatieven

De organisaties gaan gezamenlijk verschillende initiatieven ontplooien om hun doel te bereiken. Te denken valt aan het inrichten van rookvrije zones - ook in de publieke buitenruimtebijvoorbeeld rondom scholen en sportvelden - , medewerkers actief te ondersteunen bij hetstoppen met roken en het starten van een communicatiecampagne rond de Rookvrije Generatie in Groningen.

In aanwezigheid van Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding en voorzitter van deAlliantie Nederland Rookvrij ondertekenen de negen organisaties tijdens de aftrap van de Healthy Ageing Tour in MartiniPlaza de samenwerking. Ook start dan de nieuwe landelijke TV campagne van KWF Kankerbestrijding onder de vlag van de Rookvrije Generatie.

Rookvrije start en finish

Het is toepasselijk dat deze stap gezet wordt tijdens de Healthy Ageing Tour omdat deze UCI-etappewedstrijd voor vrouwen de ambitie heeft een gezonde beweging op gang te brengen. Zo heeft de tour zelf rookvrije start- en finishzones hebben en krijgen bezoekers van de etappes voorlichting over ondersteuning bij het stoppen met roken en de Rookvrije Generatie.

Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Vanuit de Alliantie Nederland Rookvrij, werken zij met een groeiend aantal samenwerkingspartners toe naar een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van het roken en waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.
Vorige artikelVolgend artikel