Strengere regels voor e-sigaretten, andere alternatieve producten en rookaccessoires

Kinderen dienen niet alleen beschermd te worden tegen tabaksproducten, maar ook tegen aanverwante producten, zoals e-sigaretten. E-sigaretten zijn schadelijk en ongezond. Er komt voortdurend nieuw onderzoek beschikbaar, waaruit blijkt dat e-sigaretten minder veilig zijn dan we eerder dachten. Of een volledige overstap op de e-sigaret op de lange termijn ook leidt tot minder negatieve gezondheidseffecten, is nog onduidelijk. Bovendien combineerde (in 2018) maar liefst drie op de vier volwassen gebruikers de e-sigaret met het roken van tabakssigaretten. Er zijn aanwijzingen dat dit nog ongezonder is dan het gebruik van alleen tabakssigaretten.

Strengere regels

Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabak. En vooral bij jongeren vergroten smaakstoffen de aantrekkelijkheid van een e-sigaret. Om hen te beschermen, zijn strengere regels nodig.

Wet- en regelgeving die geldt voor de tabakssigaret moet ook zoveel mogelijk gaan gelden voor e-sigaretten en andere nieuwe tabaksproducten, zoals verhitte tabak. Deze oproep heeft brede steun onder de Nederlandse bevolking. Zo vindt 79% van de Nederlanders dat e-sigaretten duurder gemaakt moeten worden. Dit blijkt uit onderzoek dat in 2023 is uitgevoerd door Kantar in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Nicotinezakjes met tabak (ook wel ’snus’ genoemd) en zonder tabak zijn al verboden in Nederland, maar lijken toch steeds populairder te worden onder jongeren. Strenge handhaving door de NVWA is hierbij belangrijk. Om te voorkomen dat in de toekomst andere nieuwe nicotineproducten zonder tabak opkomen en aan populariteit winnen, is van belang dat nicotineproducten zonder tabak onder de tabakswet komen te vallen. Regels die nu al gelden voor sigaretten, zoals een reclameverbod, gelden dan ook voor nicotineproducten zonder tabak.

Tot slot mogen ook rookaccessoires niet worden vergeten. Deze accessoires maken roken aantrekkelijker en omzeilen het verbod op menthol in sigaretten en shag. Het is dan ook mooi dat het vorige kabinet in december 2022 heeft aangekondigd alle smaakaccessoires te verbieden en overige accessoires te reguleren. Het is van belang dat deze maatregelen zo snel mogelijk worden ingevoerd.