Politiek

Er zijn al mooie stappen gezet op weg naar een Rookvrije Generatie. Toch moet er nog veel gebeuren om ons doel te realiseren. We hebben de politiek dus hard nodig! 9 op de 10 Nederlanders vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleidingen van tabaksproducten. Bekijk hieronder wat de landelijke politiek concreet kan doen om de volgende stap te zetten richting een Rookvrije Generatie.

Waarom hebben we de landelijke politiek nodig?

We streven naar een Nederland waar de Rookvrije Generatie een feit is. Een samenleving waarin ieder kind volledig rookvrij kan opgroeien. Er begint niemand meer met roken en de verwaarloosbaar kleine groep rokers die nog over is, krijgt goede zorg. Honderden partijen en vele individuen zetten zich hiervoor in. Er is gelukkig veel steun voor de Rookvrije Generatie onder publiek, maatschappelijke organisaties en in de politiek en er zijn al mooie stappen gezet.

Toch moet er nog veel gebeuren om ons doel te realiseren. Nog steeds sterven jaarlijks 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken en nog steeds beginnen elke week honderden kinderen met roken. Het percentage rokers daalt weliswaar, maar ligt met 18,9% nog ver boven de streefwaarde van minder dan 5%.We hebben de politiek dus hard nodig!  

Nú hebben we de kans om de beweging richting een Rookvrije Generatie verder te versnellen en definitief te verankeren. Het is tijd voor de volgende stap. Er zijn nieuwe acties en overheidsmaatregelen nodig, om zo snel mogelijk een eind te maken aan alle ziekte en sterfte door tabaks- en andere nicotineproducten. Het draagvlak hiervoor nam de afgelopen jaren alleen maar toe. Daarom lobbyen we in de Tweede Kamer en bij de overheid om dit voor elkaar te krijgen.

Wat kan de landelijke politiek doen?

Om tot een Rookvrije Generatie te komen, is een breed pakket aan maatregelen nodig, gebaseerd op het internationale WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC). De maatregelen zijn namelijk effectief in samenhang. De afgelopen jaren zijn enkele van de benodigde maatregelen doorgevoerd. Om de volgende stap richting een Rookvrije Generatie te zetten, zijn in ieder geval de volgende maatregelen cruciaal:

Tijdlijn

 • 1982: Gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes
 • 1990: Eerste Tabakswet treedt in werking, met onder andere rookverbod voor openbare gebouwen
 • 2002: Reclame voor tabak en sponsoring door de tabaksindustrie is verboden
 • 2003: Minimumleeftijd voor het kopen van tabak vastgesteld op 16 jaar
 • 2004: Invoering rookvrije werkplek en rookvrij openbaar vervoer, flinke accijnsverhoging en campagnes over stoppen met roken
 • 2005: Nederland onderschrijft het internationale WHO-Kaderverdrag voor tabaksontmoediging
 • 2008: Invoering rookvrije horeca
 • 2011: Hulp bij stoppen met roken vergoed vanuit de zorgverzekering
 • 2014: Minimumleeftijd voor het kopen van tabak verhoogd naar 18 jaar
 • 2016: Nederland implementeert EU Tabaksproductenrichtlijn: waarschuwende afbeeldingen op sigarettenpakjes
 • 2018: Kabinet Rutte 3 en vele maatschappelijke organisaties sluiten het Nationaal Preventieakkoord
 • 2019: Nationaal Preventieakkoord aangenomen door Tweede Kamer
 • 2020: Sigaretten en shag met menthol zijn niet meer toegestaan
 • 2020: Alle Nederlandse schoolterreinen – van basisscholen tot universiteiten – zijn rookvrij, sigaretten en shag hebben voortaan een neutrale verpakking zonder verleidende logo’s en kleuren, e-sigaretten (vapes) vallen onder het rookverbod
 • 2020: Ratificatie internationaal protocol over illegale tabakshandel en implementatie track & traceersysteem om illegale tabakshandel te bestrijden
 • 2021: Alle verkooppunten van tabak moeten tabaks- en aanverwante producten uit het zicht halen
 • 2022: Alle rookruimtes in Nederland zijn gesloten
 • 2023: De prijs van een pakje sigaretten is met ongeveer 1 euro verhoogd
 • 2023: Online tabaksverkoop is niet meer toegestaan
 • 2024: E-sigaretten (vapes) met een smaakje (anders dan tabakssmaak) mogen niet meer worden verkocht

Nieuws

Heb je vragen?