Overheidscampagnes gericht op schadelijkheid en stoppen met roken

Overheidscampagnes zijn een belangrijke en (kosten)effectieve maatregel om het rookgedrag van volwassenen te veranderen en te zorgen voor brede bewustwording over de schadelijkheid van roken. Denk hierbij aan de campagne PUUR rookvrij. De effecten zijn het grootst bij intensieve, langdurige campagnes. Een meerjarige overheidscampagne gericht op (stoppen met) roken mag in deze kabinetsperiode daarom niet ontbreken. Daarbij is van belang dat de boodschap (ook) aankomt bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie.