Goede en passende hulp bij stoppen met roken voor iedereen

Zien roken doet roken: daar willen we kinderen tegen beschermen. Acht op de tien rokers wil graag stoppen met roken. Het is belangrijk dat zij toegang hebben tot de beste behandeling en deze ook vergoed krijgen. Op dit moment krijgt een roker één stoptraject per kalenderjaar vergoed vanuit de basiszorgverzekering, met vrijstelling van eigen risico. Dat is op zich mooi, maar sommige rokers hebben een intensiever of langduriger traject nodig om van hun verslaving af te komen. Meer differentiatie in de vergoeding van stoppen-met-roken-trajecten vanuit de basisverzekering is dus wenselijk, zodat iedere roker die wil stoppen ook daadwerkelijk kán stoppen.

Stoppen met roken

Op dit moment loopt er een driejarig experiment in Noord-Nederland, waar de meest ernstig verslaafde rokers aan deelnemen. Voor hen is nog geen vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. Dit experiment wordt vergoed door Menzis. Als uit evaluatie blijkt dat deze behandeling effectief is, is het belangrijk dat er na de proefperiode vergoeding vanuit de basisverzekering beschikbaar komt voor de groep ernstig verslaafde rokers.

Waar het gaat om stoppen met roken is extra aandacht nodig voor mensen met een lagere opleiding. Steeds meer mensen stoppen met roken, maar dat geldt niet voor deze groep. De helft van de mannen van 25-45 jaar met een lagere opleiding rookt. Tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden. Daarom is het goed dat de bestaande programma’s op diverse plekken in Nederland worden aangevuld met een wijkaanpak, waarbij ook mensen met een lagere sociaaleconomische positie effectief doorverwezen worden naar goede hulp.