Gemeente

Overal om ons heen zien we het gebeuren. Steeds meer plekken worden rookvrij. Ook steeds meer gemeenten gaan aan de slag met rookvrij. Tweederde van de Nederlanders vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije generatie.   Geef ook het goede en gezonde voorbeeld en zet als gemeente de volgende stappen. Bekijk de informatie, inspiratie én materialen om aan de slag te gaan.

kind op speelplein

Voorbeelden beleidsdocumenten

Amsterdam was de eerste gemeente die een apart beleidsplan schreef voor het maken van beleid rondom tabaksontmoediging. Bekijk de Notitie ‘Samen naar een Rookvrij Amsterdam’.

Toen de Rookvrije Generatie een speerpunt werd van de nieuwe coalitie, schreef de gemeente Amstelveen een plan van aanpak. Bekijk het Plan van aanpak en het Programmaplan 2019-2022

De gemeenteraad van Arnhem nam in november 2021 de motie aan dat in de Omgevingsvisie wordt opgenomen dat een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is. Bekijk de Motie

Gemeente Den Haag maakte als eerste gemeente in Nederland op 1 juli 2021 in één keer alle sportparken rookvrij. Dit communiceerde de gemeente via een brief naar de huurders van de sportparken. Bekijk de Brief

Gemeente Groningen besloot om het mogelijk te maken om via de APV openbare plekken in de stad rookvrij te maken. Bekijk het Raadsvoorstel.

Gemeente Helmond roept besturen van speeltuinen, sportvelden en schoolpleinen op om hun terreinen rookvrij te maken. Lees de Motie rookvrij maken speeltuinen, sportvelden en schoolpleinen

Gemeente Hilversum om alle 148 openbare speelplekken in de gemeente rookvrij te maken. Bekijk het Voorstel rookvrije speelplaatsen.

Een raadslid van D66 Nijmegen diende een motie in met de oproep om de gemeentelijke speeltuinen en de beheerde wijkspeeltuinen rookvrij te maken en dit op te nemen in de huisregels. Ook helpt de gemeente Nijmegen sportverenigingen die rookvrij willen worden met een eenmalige subsidie van 100 euro. Bekijk de Motie rookvrij spelen en het Subsidieplan sportverenigingen

Gemeente Oldebroek maakten vijf gemeentelijke gebouwen en hun buitenruimten rookvrij in lijn met haar gezondheidsbeleid. Bekijk het Projectplan

Gemeente Rotterdam koos ervoor om het tabaksbeleid op te nemen in hun Gezondheidsnota. Bekijk de Nota, het Uitvoeringsplan en het akkoord Gezond010

lle Utrechtse kinderen moeten in 2035 rookvrij kunnen opgroeien. De gemeente maakte een roadmap om de weg hier naartoe concreet te maken. Bekijk de Roadmap ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ en de Raadsbrief met toelichting Roadmap Rookvrij

Bij wie moet je zijn?

Heb je een vraag over of behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met de GGD in jouw regio. Hier vind je een overzicht van alle GGD’en in Nederland, inclusief de contactpersoon voor rookvrije omgevingen.

Heb je een vraag of wil je als gemeente ondersteuning bij het ontwikkelen, realiseren en implementeren van rookvrij-beleid? Neem dan contact op met de VNG. De VNG ondersteunt gemeenten die al een rookvrij-beleid hebben vastgesteld en vragen hebben over de uitvoering hiervan. Op deze pagina vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Hoe zorg je voor naleving op een rookvrije plek?

De handhaving van een rookvrije omgeving is belangrijk. In de onderstaande video geven we je een paar tips en gespreksvoorbeelden voor de naleving op en rond een rookvrij terrein. Bekijk ook dit document.

Heb je vragen?