Gemeente Den Haag maakte in één keer alle sportparken rookvrij

Gemeente Den Haag maakte als eerste gemeente in Nederland op 1 juli 2021 in één keer alle sportparken rookvrij. Hoe kreeg de gemeente dit voor elkaar?

4 februari 2022

Wat was de aanleiding?

In het Haags Sportakkoord is besloten dat alle sportparken in de gemeente in 2022 rookvrij moesten zijn. Begin 2021 is door de gemeenteraad de vraag gesteld of dit niet eerder kon. Veel verenigingen op sportparken waren al op zoek naar tips en handvatten om hun sportpark rookvrij te maken en om rokers op het terrein aan te spreken. Het feit dat de gemeente de sportparken hier actief op wijst, helpt hen veelal om het op hun verenigingen door te voeren.

Welke stappen zijn genomen?

Stap 1: Een helder standpunt
De gemeenteraad van Den Haag nam de motie aan om per juli 2021 alle sportparken van de sportverenigingen rookvrij te maken. Het standpunt van de raad was: ‘Roken hoort niet in een sportomgeving’. Als gevolg op dit besluit paste de gemeente de huurovereenkomsten aan in samenspraak met de juridische afdeling. Ze besloten in de huurbepalingen van de sportparken de volgende zin op te nemen: ‘Binnen het gehele object, is roken verboden’, waarin het object het gehuurde sportpark betreft.

Stap 2: Communicatie richting de sportverenigingen
Gemeente Den Haag communiceerde via een brief richting de huurders van de sportparken en de rest van de sportverenigingen. In deze brief verwezen ze naar hulpmiddelen, zoals stappenplannen, om de sportparken rookvrij te maken. Ze maakten hierbij duidelijk dat de entree en de parkeerplaatsen van de sportparken bij voorkeur ook rookvrij zijn, zodat de sporters niet voordat ze het park betreden met roken in aanraking komen. Verenigingen die extra begeleiding wensen, kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen via dit formulier.

Stap 3: Duidelijke communicatie op de locatie
Sportverenigingen in Den Haag gaven aan soms nog last te hebben van mensen die rookten op het terrein, bijvoorbeeld bij de entree. Om dit te voorkomen was het van belang om op een duidelijke en positieve manier te communiceren dat het gehele sportpark rookvrij is, bijvoorbeeld door rookvrij bordjes – of andere rookvrij materialen – te plaatsen. Buitensportverenigingen die een (deels) rookvrij-beleid invoeren, kunnen eenmalig gratis rookvrij borden bestellen. Gemeente Den Haag wees hen hierop, evenals de tip om een extra aanduiding te plaatsen, zoals een blauwe lijn die duidelijk aangeeft tot waar het terrein rookvrij is. Ook wees de gemeente op het feit dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de mensen die toch roken op het rookvrije sportpark, hierop worden aangesproken. Het is handig vrijwilligers en medewerkers hier concrete tips voor mee te geven.

Stap 4: Sportverenigingen stimuleren om het zichtbaar te maken
Rookvrij zijn als sportpark is iets om trots op te zijn! De gemeente stimuleert sportverenigingen daarom actief om dit niet alleen op het terrein zelf te laten zien, maar ook bijvoorbeeld op hun website. Ook kunnen sportparken zich aanmelden als rookvrije locatie, zodat ze zichtbaar worden op de kaart van Nederland met rookvrije locaties.

Welke tips heb je voor andere gemeenten?

Beleidsmedewerker Sport bij Gemeente Den Haag Jimm Laros heeft als belangrijkste tip voor andere gemeenten om gewoon te starten. “Gewoon doen! Over het algemeen zijn de reacties heel positief. De meeste verenigingen begrijpen dat roken niet op een sportpark hoort en zijn dus blij dat ze gemeentelijk beleid hebben om op te bouwen en handvatten hebben om rokers op hun sportpark aan te spreken. Bij sommige sportclubs – met name bij clubs waar weinig jeugd sport – krijg je in eerste instantie wel wat weerstand, wat ook begrijpelijk is. Het is dan vooral belangrijk om een luisterend oor te bieden en goed uit te leggen waarom de gemeente voor dit beleid heeft gekozen.”

Meer weten?

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Den Haag kun je contact opnemen met Jimm Laros – beleidsmedewerker Sport bij Gemeente Den Haag: jimmlaros@denhaag.nl.

Lees verder