Maak het terrein van jouw zorginstelling rookvrij

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Is jouw zorginstelling nog niet rookvrij? Lees de informatie en tips en ga ook aan de slag!

1 oktober 2023

Goede voorbeeld

Door het terrein van jouw zorginstelling rookvrij te maken, geeft jullie organisatie meteen het goede voorbeeld. Want zien roken, doet roken. Als mensen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Ook blijkt uit onderzoek dat een kwart van de rokers dagelijks minder rookt door rookvrije omgevingen. Bovendien geeft een derde van de ex-rokers aan dat rookvrije omgevingen hen helpen gestopt te blijven.

Voorkomen van meeroken

Met een rookvrije zorginstelling voorkom je het schadelijke meeroken. Meeroken is het inademen van (tabaks)rook uit de omgeving door niet-rokers. Er is geen ‘veilig niveau’ van blootstelling aan (tabaks)rook; net als actief roken, is meeroken zeer schadelijk voor de gezondheid.

Rookvrije zorginstelling

Er zijn dus genoeg redenen om het terrein van jouw zorginstelling rookvrij te maken. Een rookvrije zorginstelling betekent dat:

  • De binnenruimten geheel rookvrij zijn. Dat houdt vanzelfsprekend in dat er ook geen rookruimtes zijn.
  • Het buitenterrein geheel rookvrij is, inclusief de ingang.
  • Het rookvrij-beleid structureel is en geldt voor iedereen: cliënten/patiënten, gasten, medewerkers en leveranciers.
  • Borden of andere aanduidingen aangeven dat het terrein rookvrij is.
  • E-sigaretten/vapes en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) ook onder het rookvrij-beleid vallen. Net als tabakssigaretten zijn ook deze producten schadelijk en verslavend.
  • Je met medewerkers die roken afspraken maakt over waar en wanneer zij roken. Bij voorkeur roken de medewerkers niet tijdens werktijd. Doen ze dit wel, zorg er dan voor dat dit uit het zicht buiten het terrein is en niet in werkkleding.
  • Je medewerkers die roken motiveert om te stoppen en hen hulp en ondersteuning biedt waar mogelijk.

Aan de slag

Op de website Rookvrije Zorg vind je alle materialen om het terrein van jouw zorginstelling rookvrij te maken, inclusief een checklist. Ook vind je tips voor de naleving van een rookvrij terrein. Veel succes!

Ga aan de slag.

Lees verder