IT-bedrijf MostWare is volledig rookvrij: “Al onze medewerkers willen zich inzetten voor een Rookvrije Generatie”

IT-bedrijf MostWare vindt het belangrijk dat kinderen rookvrij opgroeien en besloot daarom om zich aan te sluiten bij de maatschappelijke beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Directeur Maurice Breed: “Zelfs rokers willen niet dat hun eigen kind begint met roken. Daarom willen al onze medewerkers zich inzetten voor een Rookvrije Generatie. De medewerkers die rookten zijn inmiddels gestopt. Daar zijn we trots op!”

28 augustus 2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MostWare vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Dat is ook de reden dat het bedrijf zich in 2018 aansloot bij de Rookvrije Generatie. Maurice: “We wilden ons als organisatie graag aan dit doel verbinden. Maar natuurlijk moest hier wel breed draagvlak voor zijn. Daarom hebben we bij verschillende medewerkers gepeild en bleek al snel dat bijna iedereen voor een Rookvrije Generatie is. Het is echt een doel waar iedereen achter staat: zelfs een roker wil niet dat zijn eigen kind rookt. Ook sluit de aanpak van de Rookvrije Generatie aan bij de benadering van MostWare: positief en oplossingsgericht. Dit streven wij ook na in onze eigen dienstverlening.”

Gezonde stimulans

Bij MostWare is het bedrijfsterrein binnen en buiten volledig rookvrij. Daarnaast ondersteunt het bedrijf medewerkers die roken bij het stoppen. Maurice: “We hebben de medewerkers die nog rookten individueel benaderd met het aanbod om deel te nemen aan een stoppen-met-rokenprogramma. Hierbij benadrukten we dat het vrijwillig is en dat we graag onze medewerkers op een gezonde manier willen stimuleren. Alles is harmonieus verlopen, dus ik denk dat dit een goede aanpak is geweest. Op dit moment rookt geen enkele medewerker bij MostWare!”

Een mooie ijsbreker

Om te informeren en inspireren wil MostWare ook aan haar klanten duidelijk maken dat zij een bijdrage leveren op weg naar een Rookvrije Generatie. Op hun website staat onder elke pagina dat ze de Rookvrije Generatie steunen. Hierin verwijst MostWare naar een artikel waarin ze toelichten waarom ze hiervoor gekozen hebben. Maurice: “Ook staat het logo van de Rookvrije Generatie op onze visitekaartjes. Vaak stellen nieuwe klanten vragen als ze dit logo zien en ik kan je vertellen dat het een fantastische ijsbreker is. Ik licht dan de achterliggende gedachte toe en onze klanten reageren hier altijd erg positief op.”

Focus op gezondheid

Een tip van Maurice voor bedrijven die medewerkers willen ondersteunen bij het stoppen met roken: trek de ondersteuning breder dan het roken alleen. “Voor medewerkers maak je het laagdrempelig als je stoppen met roken onderdeel maakt van een breder gezondheidsprogramma.” Naast een stoppen-met-rokenprogramma biedt MostWare bijvoorbeeld sportschoolabonnementen aan tegen een gereduceerd tarief. “Ook anonimiteit is van belang,” aldus Maurice. “Benader niet publiekelijk ‘de rokers’, maar richt je op het individu met het aanbod om hen te helpen en ondersteunen. En heel belangrijk: zorg dat iedereen binnen de organisatie deelneemt aan zo’n gezondheidsprogramma, dus ook de directie.”

Wilt u als bedrijf ook rookvrij worden? Bekijk welke stappen je als bedrijf kunt zetten.

"Zelfs rokers willen niet dat hun eigen kind begint met roken"

Lees verder