Factsheet: tips voor rookvrije sportverenigingen

Veel kinderen komen op sportverenigingen waar men buiten nog rookt, bijvoorbeeld langs de lijn. Dit is zorgelijk, want zien roken, doet roken. Een rookvrije sportvereniging geeft het goede voorbeeld. Gelukkig worden steeds meer sportverenigingen rookvrij. In 2019 onderzochten het Amsterdam UMC, Tranzo en de universiteit van Tilburg het rookvrij-beleid op 16 sportverenigingen. Op basis van interviews met jongeren en vrijwilligers presenteerden zij eind 2020 de eerste resultaten en tips.

10 december 2020

Sport en roken gaan niet samen

Uit het onderzoek blijkt dat nu de tijd is om over te gaan tot een rookvrij sportterrein. Er is veel steun voor rookvrij en er zijn grote veranderingen in wat we normaal vinden. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat we kinderen willen beschermen tegen roken. Ook onder jongeren is er veel steun voor rookvrij. Na invoering van het beleid lijkt deze steun alleen maar verder toe te nemen. Jongeren zijn van mening dat roken en sport niet samengaan.

Tips voor het invoeren van een rookvrij-beleid bij de sportvereniging

  • Ga in gesprek met rokers en betrek ze bij de rookvrije aanpak om steun te vergroten en het beleid te accepteren.
  • Sportverenigingen die met succes rookvrij zijn geworden kunnen twijfels wegnemen bij verenigingen die nog niet rookvrij zijn. Nadelen lijken in werkelijkheid mee te vallen of niet aanwezig.
  • Zorg voor een duidelijk beleid. Te denken valt aan: geen uitzonderingen van bepaalde tijden, dagen of delen van het terrein. Zorg ook dat het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor naleving van het rookvrije terrein.
  • Mensen die roken reageren meestal positief als ze worden aangesproken. Toch kan het weleens vervelend zijn rokers aan te spreken in lastige situaties. Zie voor tips deze video.
  • Zet in op een complete aanpak en een gezonde sportomgeving in de breedte, waar ook alcoholbeleid aan bod komt.

Meer informatie

  • Bekijk onze pagina over rookvrije sport.
  • Het eerste artikel van het proefschrift over rookvrije sport is gepubliceerd in het tijdschrift International Journal of Drug Policy. Het artikel focust op de invoering van een rookvrij-beleid op sportverenigingen en op de factoren die succesvolle invoering beïnvloeden. Lees het artikel hier. 

Lees verder