Een rookvrij strand: hoe pak je dat aan? Gemeente Noordwijk legt het uit

Gemeente Noordwijk maakte als een van de eerste gemeentes in Nederland een gedeelte van haar strand rookvrij. Hoe pakte de gemeente dit aan? En welke tips kunnen ze meegeven aan andere gemeenten die een (stads)strand rookvrij willen maken?

10 oktober 2022

Wat was de aanleiding?

De gemeente Noordwijk zet zich samen met haar partners in voor een Rookvrije Generatie.  Wethouder Dennis Salman: “Hierbij speelt voor ons de gezonde zeelucht een belangrijke rol. En een gezonde zeelucht is natuurlijk rookvrij. Ook blijft het strand op die manier schoon. Peuken behoren namelijk tot de grootste vervuilers. Daarnaast willen we de roker ontmoedigen: juist om zijn of haar gezondheid te bevorderen.” Gemeente Noordwijk besloot daarom te starten met de pilot ‘rookvrije strandgebieden’, waarvoor ze een gedeelte van het strand rookvrij maakten.

Welke stappen zijn genomen?

Stap 1: Zorg voor draagvlak
Gemeente Noordwijk betrok verschillende partijen om tot de breed gedragen strandnota ‘Het gezonde strand’ te komen. Dennis: “Uitgangspunt was dat we niemand wilde uitsluiten: binnen Noordwijk zijn rokers én niet-rokers welkom.” De gemeente voerde gesprekken met de watersportverenigingen, vertegenwoordigers van de veiligheidsketen, de paviljoenhouders en een klankbordgroep. In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van de verschillende gebruikers van het strand, onder andere natuurbescherming, de naturistenvereniging, wijkverenigingen, de fietsersbond, hondenbezitters, ruiters en mindervaliden. De klankbordgroep vond het wenselijk om een gedeelte van het strand in de vorm van een pilot rookvrij te maken en het idee werd onderdeel van de strandnota. Deze nota nam de gemeenteraad in februari 2022 aan.”

Stap 2: Voer het plan uit
De gemeente nam vervolgens in het Uitvoeringsprogramma Strandnota een pilot rookvrije strandgebieden op. Het college ging op 27 juni 2022 akkoord met het opstarten van deze pilot voor de zomerseizoenen 2022 en 2023. Dennis licht toe: “Kort hierna creëerden we een rookvrije zone op het strand tussen afrit 23 en 24. De pilot draait in de zomerseizoenen van 2022 en 2023. Ook de naturistenvereniging sluit zich in het zomerseizoen 2023 aan bij deze pilot.”

Stap 3: Zorg voor duidelijke communicatie
Op het strand en de oprit plaatste de gemeente borden van de Rookvrije Generatie. Ze werken hierbij goed samen met strandpaviljoen de Zeespiegel, die bijvoorbeeld beachflags plaatsen om aan te duiden dat het strand rookvrij is. Dennis: “Ook heeft onze communicatieafdeling veelvuldig aandacht aan de pilot besteed op sociale media. De reacties van zowel bezoekers als eigen inwoners en ondernemers zijn bijna altijd positief. De negatieve reacties zijn op één hand te tellen en na een goed gesprek begrepen zij het ook.” Handhaving is dan ook volgens Dennis niet nodig: “We hebben gezien dat er vooral begrip en respect is voor elkaar. De verschillende bezoekers wijzen elkaar op een relaxte wijze op de mogelijkheden en onmogelijkheden en lossen het daarmee samen op. Het gaat echt om bewustwording.”

                                    


Stap 4: Zoek naar verdere mogelijkheden

Dennis vertelt dat de pilot positieve neveneffecten heeft: “Zo sluit het aan bij onze kuuroordvisie. Noordwijk mag de titel heilzame zeebadplaats dragen waar positieve gezondheid en vitaliteit een centrale plaats innemen. Ook is een schoon strand van groot belang om aan de voorwaarden te voldoen van de Blauwe Vlag en het certificaat Quality Coast.” Om het draagvlak voor rookvrij verder te vergroten, moedigt de gemeente andere strandpaviljoenhouders ook aan om mee te doen en hun terrassen (deels) rookvrij te maken. Inmiddels heeft dit op verschillende terrassen navolging gekregen.

Welke tips heb je voor andere gemeenten?

Dennis heeft een aantal aanbevelingen: “Ga uit van de filosofie ‘Samen lossen we het op’. Zoek de samenwerking op met de belangrijkste spelers op het strand. Onderzoek het draagvlak bij inwoners, verenigingen en ondernemers om een deel van het strand rookvrij te maken. Ga vervolgens in overleg om dit met een voorstel aan het college en de gemeenteraad voor te leggen en help zo mee aan een Rookvrije Generatie met schone lucht op een schoon strand.”

Meer weten?

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Noordwijk kun je een e-mail te sturen naar gemeente@noordwijk.nl.

Handige documenten en tips op een rij

Lees verder