Driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal

Goed nieuws: driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal! Dit blijkt uit het Draagvlakonderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid (2022) uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Lees meer over de resultaten van dit draagvlakonderzoek.

27 mei 2022

Rookvrije omgevingen

Het draagvlak voor rookvrije kindomgevingen, zoals kinderboerderijen, auto’s met kinderen, buitenterreinen van kinderopvang, speeltuinen, scoutingterreinen en buitensportterrein waar kinderen sporten is stabiel hoog, namelijk rond de 90%. Voor andere omgevingen is het draagvlak gestegen, zoals:

  • Dierentuinen: 81% (76% in 2021)
  • Attractieparken: 78% (74% in 2021)
  • Ov-haltes: 77% (73% in 2021)
  • Terrassen: 64% (58% in 2021)
  • Stranden: 54% (49% in 2021)


Daarnaast vinden Nederlanders dat sociale media (68%), omroepen (67%) en streamingsdiensten (62%) het goede voorbeeld moeten geven door geen rokende mensen in beeld te brengen.

Maatregelen om kinderen te beschermen

Er was al jaren veel steun voor overheidsmaatregelen om kinderen rookvrij te laten opgroeien en in 2022 is dit draagvlak nog groter geworden. Ongeveer negen op de tien Nederlanders vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten en tegen tabaksrook. Ook vindt een ruime meerderheid dat ongeboren kinderen beschermd moeten worden tegen tabaksrook (88% vs. 83% in 2021) en dat er maatregelen genomen moeten worden zodat jongeren niet beginnen met roken (87% vs. 80% in 2021).

Meer draagvlak voor overheidsmaatregelen

Overheidsmaatregelen die kunnen voorkomen dat jongeren beginnen met roken krijgen steeds meer steun in vergelijking met 2021. Denk aan het uitbreiden van het aantal plekken waar niet gerookt mag worden (77% vs. 70% in 2021), het verminderen van het aantal verkooppunten (76% vs. 71% in 2021) en het verbieden van smaakjes aan sigaretten (75% vs. 69% in 2021). De ruime meerderheid is van mening dat tabak enkel in tabaksspeciaalzaken verkocht zou moeten worden (72%). Bijna twee op de drie Nederlanders (64%) zijn van mening dat er een leeftijdsverhoging (van 18 naar 21 jaar) ingevoerd moet worden voor het kopen van tabak. Ten slotte is het draagvlak voor accijnzen de afgelopen jaren flink gestegen: maar liefst 64% van de Nederlanders willen het liefst dat de overheid de accijnzen op sigaretten verhoogt zodat jongeren niet beginnen met roken.

Rookvrij is het nieuwe normaal

De meeste mensen staan negatief tegenover roken (74%). Nederlanders zijn het er ook over eens dat sigaretten (68%) en e-sigaretten (78%) geen normale producten zijn. Stoppen met roken daarentegen wordt door 91% van de Nederlanders als (heel) positief gezien. Het merendeel is van mening dat het goed zou zijn als er in de toekomst op steeds minder plekken gerookt mag worden (80%) en er niemand meer op straat rookt (69%). Rookvrij wordt gezien als het nieuwe normaal door 74% van de Nederlanders. Ruim zeven op de tien Nederlanders (72%) zijn voorstander van een rookvrij Nederland.

Meer bekendheid voor de Rookvrije Generatie

De bekendheid met de Rookvrije Generatie bleef in 2021 stabiel (73%), maar dit jaar is er weer een flinke stijging te zien (naar 84%). Ook het aandeel Nederlanders dat een bijdrage wil leveren aan een Rookvrije Generatie (van 47% in 2021 naar 53%) en dat vindt dat het bedrijfsleven zich moet inzetten voor een Rookvrije Generatie (van 63% in 2021 naar 71%) is gestegen. De resultaten van dit onderzoek geven genoeg steun en mooie handvatten om volgende stappen te zetten in de onomkeerbare beweging op weg naar een Rookvrije Generatie!

Draagvlakonderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid (2022) uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, onder 1.032 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Lees verder