Zo maakte Gemeente Utrecht alle ov-haltes voor haar inwoners rookvrij

Zo maakte Gemeente Utrecht alle ov-haltes voor haar inwoners rookvrij Sinds 1 januari 2022 zijn alle ov-haltes – trein, bus én tram – in gemeente Utrecht rookvrij. Kinderen, maar ook degenen die niet in de tabaksrook willen of kunnen staan, kunnen zo rookvrij reizen met het openbaar vervoer. Goos van den Berg (Beleidsmedewerker Volksgezondheid) en […]

Een rookvrij strand: hoe pak je dat aan? Gemeente Noordwijk legt het uit

Een rookvrij strand: hoe pak je dat aan? Gemeente Noordwijk legt het uit Gemeente Noordwijk maakte als een van de eerste gemeentes in Nederland een gedeelte van haar strand rookvrij. Hoe pakte de gemeente dit aan? En welke tips kunnen ze meegeven aan andere gemeenten die een (stads)strand rookvrij willen maken? 10 oktober 2022 Wat […]

Gemeente Den Haag maakte in één keer alle sportparken rookvrij

Gemeente Den Haag maakte in één keer alle sportparken rookvrij Gemeente Den Haag maakte als eerste gemeente in Nederland op 1 juli 2021 in één keer alle sportparken rookvrij. Hoe kreeg de gemeente dit voor elkaar? 4 februari 2022 Wat was de aanleiding? In het Haags Sportakkoord is besloten dat alle sportparken in de gemeente in 2022 […]

Gemeente Arnhem neemt rookvrije openbare ruimtes op in Omgevingsvisie

Gemeente Arnhem neemt rookvrije openbare ruimtes op in Omgevingsvisie De gemeenteraad van Arnhem nam in november 2021 de motie aan dat: In de Omgevingsvisie wordt opgenomen dat een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is. Het rookvrij maken van de openbare ruimte onderdeel wordt van de Omgevingsvisie en de daaruit voortkomende plannen en programma’s. 6 januari 2022 Dit […]

Gemeente Hilversum maakte alle gemeentelijke speelplekken rookvrij

Gemeente Hilversum maakte alle gemeentelijke speelplekken rookvrij In 2019 besloot Gemeente Hilversum om alle 148 openbare speelplekken in de gemeente rookvrij te maken. Want eigenlijk is het heel logisch: op plekken waar kinderen veel komen, hoort roken niet thuis. 19 augustus 2021 Wat was de aanleiding? Kinderen die niet beginnen met roken, leven gemiddeld 10 […]

Rookvrije gemeentelijke gebouwen in gemeente Oldebroek

Rookvrije gemeentelijke gebouwen in gemeente Oldebroek Vanaf 1 juli 2019 zijn in de gemeente Oldebroek vijf gemeentelijke gebouwen en hun buitenruimten rookvrij. Het gaat om het gemeentehuis, multifunctioneel centrum ‘De Brinkhof’, de brandweerkazernes in Oldebroek en Wezep en de gemeentewerf. Met het rookvrij maken van de gemeentelijke gebouwen wil de gemeente het goede voorbeeld geven. […]

In Groningen zones rookvrij via de algemene plaatselijke verordening

In Groningen zones rookvrij via de algemene plaatselijke verordening De gemeente Groningen heeft in 2018 in de algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen dat zij binnen haar gemeentegrenzen zones kan aanwijzen waar een verbod geldt om ‘schadelijke (rook)gassen te verspreiden’. Zo wil zij enkele plaatsen in de openbare ruimte rookvrij maken. De gemeente wijst deze plekken niet zelf […]

Regio Gooi- en Vechtstreek beweegt gezamenlijk naar een Rookvrije Generatie

Regio Gooi- en Vechtstreek beweegt gezamenlijk naar een Rookvrije Generatie In regio Gooi en Vechtstreek is in 2018 gestart met de beweging ‘Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek’. Met deze lokale beweging streven de deelnemende partijen ernaar dat elk kind, dat vanaf 2019 geboren wordt, rookvrij kan opgroeien. In opdracht van de zeven gemeenten in de […]