NEDERLAND SLAAT HANDEN INEEN VOOR EEN ROOKVRIJE GENERATIE

Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat is de ambitie van de Rookvrije Generatie. 

Honderden kinderen per week beginnen met roken. Voor hen is een gezonde toekomst ver weg. Ruim de helft van degenen die blijven roken, sterft aan de gevolgen.  Per jaar zijn dat méér dan 20.000 Nederlanders. Daarnaast overlijden jaarlijks enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken. 
 
Dat kinderen beginnen met roken, heeft weinig te maken met keuzevrijheid of eigen verantwoordelijkheid. Kinderen worden verleid om te beginnen met roken door smaakjes en merken, door vriendjes en door wat ze om zich heen zien. 

Kinderen experimenteren. Niet alleen met roken. Maar omdat nicotine enorm verslavend is, kunnen kinderen al snel niet meer stoppen met roken. Kinderen raken sneller verslaafd dan volwassenen. Stoppen met roken is voor hen dus extra moeilijk, helemaal in omgevingen waar roken normaal wordt gevonden en de verleiding alom aanwezig is. 
 
Om het aantal tabaksdoden te verminderen willen we voorkomen dat er nieuwe rokers bijkomen. Kinderen hebben recht op een gezonde toekomst. Ouders moeten in staat worden gesteld hun kind rookvrij te laten opgroeien. Daarom willen we in actie komen om kinderen stap-voor-stap in iedere fase van opgroeien te beschermen tegen tabaksverleiding. We groeien daarin mee met de kinderen die de komende tijd geboren worden. Dat kunnen we samen doen: overheden, bedrijven, scholen, (sport)verenigingen, particulieren etcetera.
 
Velen zijn inmiddels op weg om de Rookvrije Generatie mogelijk te maken. Door bij te dragen aan een rook- en verleidingsvrije omgeving voor kinderen. Dat begint al met voorlichting over de schade door roken tijdens de zwangerschap of door meeroken van kinderen. Daarna volgen rookvrije speeltuinen, kinderopvang, scholen of sportvelden. Met daarnaast goede ondersteuning van rokers die willen stoppen. Totdat kinderen en ouders in volledige vrijheid kunnen kiezen voor een rookvrije toekomst.  

We roepen iedereen op samen op weg te gaan naar een Rookvrije Generatie!  


Alzheimer Nederland
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Fonds Psychische Gezondheid
Heartbeat Ventures
Ivoren Kruis
KNCV Tuberculosefonds
Long Alliantie Nederland
Maastricht University
Medipro
Momentum Training & Coaching
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Diabetes Federatie
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Novae
Partnership Stop met roken
Pfizer
Pharos
PO-Raad
Roder Consult
SineFuma
Stivoro
V&VN Longverpleegkundigen
V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners
V&VN VS kinderlongziekten
V&VN VS longziekten
VOF PinK-FOX
VO-raad
Zorgverzekeraars Nederland

INSPIRERENDE INITIATIEVEN


Sport heeft voorbeeldfunctie

Op het sportterrein van voetbalvereniging RCL in Leiderdorp mogen rokers tot eind 2016 nog maar op één plek roken, uit het zicht van kinderen. Het terras, plaatsen langs de lijn en de tribune, zijn inmiddels rookvrij. Na 31 december 2016 wordt het hele sportterrein rookvrij.

Het blijkt moeilijk voor kinderen om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken. Vooral als het om rolmodellen gaat, zoals sporters tegen wie zij opkijken, of trainers. Hoe meer sportverenigingen dit voorbeeld volgen en hun terrein rookvrij maken, hoe meer kinderen kunnen opgroeien in een gezonde, rookvrije omgeving!

Kijk hier hoe u uw sportvereniging rookvrij kunt maken.

Op school steek je niks op!

De helft van alle scholen uit het voortgezet onderwijs heeft zijn schoolterrein inmiddels rookvrij gemaakt. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien, en daar hoort een rookvrij schoolterrein bij.

Het Wellantcollege in Katwijk heeft sinds 2014 een rookvrij schoolterrein. Teamleider Bas van den Berg: ‘Voor de gezondheid is niet-roken heel belangrijk. Daarom hebben wij als school de beslissing genomen rookvrij te worden!’

Geef ook het goede voorbeeld en help mee om het schoolterrein van uw (klein)kind rookvrij te maken. Bekijk het stappenplan

Maasstad Ziekenhuis gaat voor Rookvrije Generatie

Is een rookvrije generatie een droom of werkelijkheid in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis? Rianne Hensen,longverpleegkundige en Mariël Verwaal verpleegkundigspecialist proberen support te krijgen voor dit idee.

Lees hier het hele artikel: Inspiratie - een rookvrije generatie.pdf

ONZE PARTNERS

  • A - G
  • H - N
  • O - T
  • U - Z