Vorige artikelVolgend artikel  

Amsterdam kiest voor rookvrije generatie

Voorkómen dat jongeren gaan roken en stimuleren dat mensen stoppen met roken, dat zijn de speerpunten uit het tabaksontmoedigingsbeleid, waartoe het college van B&W van Amsterdam op 8 december heeft besloten.

De gemeente wil jongeren laten opgroeien tot vrije, zelfstandige en gezonde Amsterdammers. Een verslaving beperkt die keuzevrijheid. Om te voorkomen dat jongeren gaan roken is het nodig om maatregelen te treffen die bijdragen aan denormalisatie van roken in hun directe leefomgeving, zoals het stimuleren van rookvrije schoolpleinen, speeltuinen en sportvelden. De gemeente Amsterdam realiseert zich dat deze maatregelen raken aan de keuzevrijheid van mensen. Zij weegt daarin echter de vrijheid van jongeren om gezond te kunnen opgroeien zwaarder dan de vrijheid om ongezond te leven.

Trend stagneert

In Amsterdam wordt meer gerookt dat in de vier andere grote steden. Na een jarenlange daling van het aantal rokers in de stad is deze trend nu gestagneerd. In de afgelopen jaren zijn meer jong-volwassenen in de stad gaan roken. De helft van de rokende Amsterdammers geeft aan te willen stoppen met roken. Samen met het AMC ontwikkelt de gemeente een benadering op maat om stoppen met roken te stimuleren. Deze aanpak is specifiek gericht op de minima, omdat de gezondheid van deze groep achterloopt in vergelijking met de rest van Amsterdam.

Gebouwen rookvrij

Als werkgever stimuleert de gemeente haar medewerkers te stoppen. Alle gemeentegebouwen zullen vanaf 2017 rookvrij zijn. Medewerkers die graag willen blijven roken, moeten dat buiten het terrein doen, op minimaal twintig meter afstand van het terrein. Daarnaast kunnen alle rokende werknemers gratis gebruik maken van onlinestoppen met roken ondersteuning.

(foto: CC BY FaceMePLC)
Vorige artikelVolgend artikel