Disclaimer

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De samenwerkende organisaties Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds en Alliantie Nederland Rookvrij zijn echter -als geheel of afzonderlijk- niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De samenwerkende organisaties spannen zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De samenwerkende organisaties mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hen gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op deze website rust copyright dat toebehoort aan de samenwerkende organisaties: niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de webredactie. U zult de samenwerkende organisaties, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan de samenwerkende organisaties worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie.

De samenwerkende organisaties hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. De campagne ‘op weg naar een rookvrije generatie’ komt onder de gezamenlijke verantwoordelijk tot stand van de samenwerkende organisaties Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds en Alliantie Nederland Rookvrij.