Bescherm kinderen tegen de gevolgen van meeroken

Kinderen kopiëren gedrag van volwassenen en jongeren tegen wie zij op kijken. Als kinderen hun ‘voorbeeld’ zien roken, lijkt dat misschien normaal en zelfs aantrekkelijk. Geef het goede voorbeeld en rook niet in de buurt van kinderen. Zo bescherm je kinderen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

13 september 2018

Wat is meeroken?

Meeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers. Tabaksrook bestaat uit veel stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Rokers ademen rook uit die in de omgeving terecht komt. Maar ook bij een smeulende sigaret komt rook vrij. De rook van een smeulende sigaret is schadelijker dan de rook die rokers uitademen. Wel zijn beide vormen van meeroken schadelijk voor de gezondheid.

Wat zijn de gevolgen van meeroken?

Als iemand rookt in het bijzijn van anderen, ademen zij ook tabaksrook in en daarmee de schadelijke stoffen. Er is geen ‘veilig niveau’ van blootstelling aan tabaksrook. Kinderen zijn gevoeliger voor de effecten van meeroken dan volwassenen. Dit komt omdat kinderen nog volop in de groei en ontwikkeling zijn. 

Met name bij jonge kinderen werken lichaamsprocessen nog niet optimaal zoals de filtering door de nieren en de verwerking van afvalstoffen. Hierdoor hebben kinderen die meeroken een grote kans op astma en andere gezondheidsklachten. Ook hebben volwassenen een voorbeeldfunctie voor kinderen. Meerokende kinderen hebben een grotere kans om later zelf te gaan roken. Zien roken, doet roken.

Meeroken en zwangerschap

Roken heeft invloed op de vruchtbaarheid. Ook meeroken lijkt de vruchtbaarheid negatief te beïnvloeden. Daarnaast kan inademen van tabaksrook ook schadelijk zijn voor de foetus van een zwangere vrouw. Het ongeboren kind krijgt dan stoffen uit de rook binnen. Meeroken tijdens de zwangerschap kan zorgen voor:

  • Een lager geboortegewicht van het kind
  • Twee keer meer kans op wiegendood

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat meeroken tijdens de zwangerschap leidt tot meer aangeboren lichamelijke afwijkingen en vroeggeboorte. Verder onderzoek moet deze gevolgen uitwijzen. Tot op heden is nog weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van meeroken van de moeder tijdens de zwangerschap.

Wat kan ik doen?

Rook niet in de buurt van kinderen. Hiermee verklein je de kans op ernstige ziektes en de kans dat kinderen roken als normaal en aantrekkelijk beschouwen. Als volwassenen hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie naar kinderen. Ook kan je omgevingen waar kinderen vaak komen rookvrij maken. Bekijk wat jij kunt doen om mee te helpen.

 

Lees verder